WEBWINKEL
 

Je bent hier:

Kun je autobanden gebruiken in de tuin?

Kun je autobanden gebruiken in de tuin?

Is het veilig om autobanden te gebruiken in de moestuin (als bak voor groenten) of als speeltoestel? Hieronder citeren we een aantal bronnen, met name in functie van eventuele gezondheidsrisico’s:

 • Artikel Securiton-tegels: "Uit recent Nederlands onderzoek is gebleken,dat - naast de aanwezigheid van de PAK’s - de korrels van afgedankte autobanden ook zware metalen, zoals zink, in een onaanvaardbare mate uitlogen naar het milieu, met name naar de lucht en het grondwater."
   
 • Artikel Milieurapport Vlaanderen: "Zware metalen kunnen bij hogere concentraties toxisch zijn. Naast uitlaatemissies zijn er ook niet-uitlaatemissies van zware metalen, door slijtage van banden, remmen en bovenleidingen (wegverkeer en spoor)."
   
 • Artikel Vliz: "Zware metalen en PAK’s door slijtage banden, remmen en wegdek; deeltjes afkomstig van slijtage van banden, remmen en wegdek bevatten in veel gevallen zware metalen en PAK’s."
   
 • Artikel Klasse: "Elk speelgoedje dat we kopen of waar onze kinderen in aanraking mee komen, wordt uitgebreid getest. Maar kleuters die spelen met oude, versleten autobanden, daar maakt niemand zich zorgen over? Over autobanden weten we dat we ze niet mogen stockeren in onze tuin en dat varkens in landbouwbedrijven er niet mee mogen spelen wegens schadelijk voor de gezondheid. Maar ze jaren op een speelplaats laten liggen en er kleuters in laten spelen is toegelaten? Kleuterscholen verbieden knutselen met wc-rolletjes vanwege de daarop aanwezige micro-organismen. Maar in autobanden zitten zware metalen (zink, cadmium en lood), zwarte koolstof, zwavel, para-phenylenediamine (allergieinducerende stof), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), vluchtige stoffen te vergelijken met bepaalde petroleumfracties (dus giftig) die vrijkomen wanneer kinderen bij warm weer spelen. Het is bewezen dat die stoffen schadelijk zijn! Professor Jan Tytgat, toxicoloog, en de Kankerlijn zeggen dat we voorzichtig moeten zijn met autobanden als speelgoed. Ook preventie-adviseurs nemen autobanden uit voorzorg weg. Waarom blijven ze dan liggen op onze speelplaatsen?"
   
 • Schriftelijke vraag Senaat: "De vraag omtrent het toxicologisch risico van de bestanddelen van de banden is relevant. De banden bestaan namelijk uit een groot aantal chemische stoffen, meer bepaald rubberpolymeren, roet, silicium, verwerkings- en procesolie, vulkanisatieproducten (zwavel), en anti-afbraakproducten. (1) Bovendien hangt de samenstelling van de banden -die hoofdzakelijk uit rubber bestaan- sterk af van de toevoeging van additieven die de banden bij voorbeeld steviger, stabieler en resistenter moeten maken.(2) Een aantal van die chemische stoffen hebben toxische eigenschappen. De additieven zijn vaak (eco)toxisch (cadmium, zink,…). Van roet werd bij labodieren aangetoond dat het een kankerverwekkende stof is (3).
   
  De oliën die gebruikt worden in de productie van banden kunnen aromatische polycyclische koolwaterstoffen bevatten, die zelf kankerverwekkend zijn.
  Het gezondheidsrisico dat gepaard gaat met die stoffen hangt uiteraard af van de blootstelling. De blootstelling vindt plaats wanneer die stoffen vrijkomen uit de band. De belangrijkste bron van blootstelling is dan ook het verslijten van de band, dat tot luchtvervuiling leidt. Uit een recent overzicht van de wetenschappelijke literatuur blijkt dat de slijtagedeeltjes van de banden aanwezig zijn in alle milieucompartimenten, met name de lucht, het water, de bodem en de biologische milieus (4).
    
  Een andere bron van blootstelling betreft de recyclage van banden. In dat geval kan het gaan om banden die gebruikt worden op een speelterrein, zoals in het geval waar deze parlementaire vraag naar verwijst. De banden kunnen echter ook gebruikt worden in een procédé dat vaker wordt toegepast, en waarbij er vloerbekleding wordt gemaakt voor de industrie, sportinfrastructuur en speelterreinen, op basis van vermalen banden.
  Er is echter erg weinig geweten over de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van blootstelling aan slijtagedeeltjes van banden. Er werd gesuggereerd dat ze een oorzaak kunnen zijn van de stijging van de allergie- en astmasymptomen (5). Andere wetenschappers menen daarentegen dat het aantal deeltjes in de lucht te laag is om significant bij te dragen tot die gezondheidsproblemen (6). Nieuwe gezondheidsgegevens zouden dus van pas komen om een nauwkeurigere analyse te maken van de risico’s die verbonden zijn aan de blootstelling aan slijtagedeeltjes uit banden.
  "
    
 • Artikel Permaculture (Engelstalig): "Tyres are made up of a pretty complex cocktail of organic and inorganic components. Some of them can be very harmful to humans and other living organisms. Arsenic is a good example of something that’s deadly to humans in very small quantities. The average kilogram of tyre tread includes about 8mg of Arsenic….. Tyres do break down more quickly than you think, just rubbing your hands on one proves this. If a tyre is exposed to temperatures slightly above 20 Degree’s Celsius the tread will begin to vaporise leading to further contamination. The other problem I see is that tuber and root crops are more susceptible to accumulating heavy metals found in soil."

Conclusie

Bovenstaande bronnen wijzen op de aan- of afwezigheid van zware metalen, PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), weekmakers en eventuele andere schadelijke stoffen in gerecycleerde autobanden of delen daarvan. De meeste bronnen melden dat deze schadelijke stoffen in verontrustende mate vrijkomen, andere (met name een producent van gerecyleerde bandenkorrels) beweren juist dat dit een heel veilig materiaal is.

Velt hanteert alvast het voorzichtigheidsprincipe en raadt het gebruik van autobanden in moestuinen en speeltuinen formeel af.


Meer weten over ecologisch moestuinieren?

Handboek ecologisch tuinierenEcologisch tuinieren voor beginners

Waarom geen lid van Velt worden? Voor slechts 35 euro ontvang je 6 keer per jaar krijg je ons ledentijdschrift Seizoenen en geniet je van tal van andere voordelen. Ontdek het hier.


Heb je nog een vraag voor ons?

     Sponsors

Boeken van Velt

Ontvang Seizoenen

In ons 2-maandelijks magazine vind je alles over ecologisch tuinieren, koken en leven.

Word lid en ontvang Seizoenen

Waarom Velt-lid worden?

 • Ontvang het tijdschrift Seizoenen
 • Geniet van korting op Velt-boeken en bij samenaankopen
 • Krijg korting in ruim 150 bio- en ecowinkels en webshops.

Word lid