De PFOS-vervuiling rond Antwerpen zou voor tuiniers wel eens heel grote gevolgen kunnen hebben. Dit treft tuiniers die zelf groenten kweken en dieren houden voor eigen gebruik. Ook zij zouden schade kunnen lijden. Velt is verontwaardigd over deze problematiek maar vreest ook dat er nog veel meer plekken zijn in Vlaanderen met een historische bodemverontreiniging. 

Voorzorgsmaatregelen

Naar aanleiding van de PFOS-vervuiling rond de fabriekssite van chemisch bedrijf 3M, nam de Vlaamse regering op 14 juni een aantal voorzorgsmaatregelen. Sommige van die maatregelen gelden tot op 10 kilometer van de site. De maatregelen zijn in de eerste plaats bedoeld om de blootstelling aan PFOS voor de inwoners te beperken, maar ook de impact op onze voedselproductie door boeren moet worden bekeken. 

Getroffen tuiniers

Er zijn in de getroffen regio rond Zwijndrecht heel wat tuiniers actief in eigen tuin, en voor hen stelt deze vervuiling grote onzekerheid of ze nog ooit groenten of eieren uit eigen tuin kunnen eten en wat de gevolgen zijn voor hun gezondheid en die van hun huisdieren. Bij vervuiling zullen ze meer groenten en vlees moeten aankopen. Ecologische tuiniers zullen dan ook voor biologische voeding kiezen. Dat stelt hen voor iets hogere kosten, maar zo steun je wel biologische boeren die zorg dragen voor hun (en jouw!) omgeving. In elk dorp of gemeente vind je tegenwoordig een afhaalpunt met verse producten van de bioboer of een biowinkel. Ontdek bio in je buurt.

Maar ook rijzen er talrijke vragen, want kippen stoppen niet met eieren leggen omwille van de maatregelen. Waar kan je met de besmette eieren naartoe, wat als je wil stoppen met kippen houden, wat doe ik met de groenten die ik nu oogst, wat doe ik met mijn composthoop? Waar kan PFOS allemaal in zitten als mijn bodem vervuild is? Een deel van de antwoorden vind je op de website van de Vlaamse overheid. Registreer alvast de eieren die je niet meer kan eten op eikes.be

Waarom komt dat nu pas naar boven?

Velt betreurt de onduidelijkheid bij de overheid. Als ecologische tuiniersvereniging zijn we bezorgd over het gezondheidsrisico maar ook verontwaardigd vermits er al van in 2004 signalen zijn dat er PFOS-vervuiling is. Die beperkt zich bovendien niet tot de site van de chemische fabriek 3M en ook dat is al jaren duidelijk. Voor de tuiniers die schade ondervinden, zoals geen eigen moestuin of eieren meer, verwachten we dat ze daarvoor vergoed zullen worden volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.  

Dat chemicaliën van de PFAS-familie, en meer bepaald PFOS, wijdverspreid zijn in Vlaanderen wordt almaar duidelijker. Meerdere studies geven aan dat de voor de mens schadelijke stoffen niet alleen in en rond Zwijndrecht in hoge concentratie aanwezig zijn, maar dat er ook andere bronnen van vervuiling zijn. PFOS wordt gelinkt aan een verstoring van de hormonenhuishouding en de vruchtbaarheid, een verhoogd risico op kanker en een verzwakking van het immuunsysteem op lange termijn. Experts wijzen erop dat nog veel onbekend is over de gezondheidsimpact. 

Velt en BioForum volgen samen dit dossier van dichtbij op: Velt zal de tuiniers uit de regio bijstaan met informatie en Bioforum zal de bioboeren bijstaan met informatie. Contacteer Velt  of raadpleeg de website van Bioforum.

4 juli: protest in Antwerpen.

Op 4 juli is er een burgerprotest in Antwerpen. Meer informatie op https://fb.me/e/2cRPB4JCQ