Goed nieuws in de maandagkrant deze week, want is er wetenschappelijke bevestiging van wat we bij Velt al zo lang beweren: biologische landbouw kan de groeiende wereldbevolking voeden. We moeten wel aan twee voorwaarden voldoen: meer plantaardig eten en minder voedsel verspillen.

Meer plantaardig eten, dat is waar de nieuwe voedingsdriehoek ook voor pleit. En waar eindelijk ook klassiek geschoolde dokters en diëtisten naar werken. Niet alleen omdat het goed is voor onze gezondheid, ook omdat we op die manier kunnen zorgen dat onze achterkleinkinderen gezond kunnen eten. En minder voedsel verspillen, daar moeten we onze schouders toch onder kunnen zetten? Meer improvisatiekoken, meer weekmenu’s, meer plannen, dat is onze boodschap!

'Is 100% klanttevredenheid wenselijk?'

Nog geen dag later is er daar dan de reactie: is 100% bio wel wenselijk? Ik viel bijna van mijn stoel. Da’s zoals vragen: is 100% klanttevredenheid wenselijk? Is 100% gezonde mensen wenselijk? Hoe kunnen we de wenselijkheid van biologische landbouw in vraag stellen? Voedsel produceren op het ritme van de natuur met aandacht voor bodem, natuurlijke vijanden en biodiversiteit: hoe kunnen we hier tegen zijn?

In dat betoog dreigt Dieter De Cleene het kind met het badwater weg te spoelen, want beweren dat sommige producten in biologische landbouw gevaarlijker zijn dan glyfosaat, moet toch even genuanceerd worden. De factchecker focust gelukkig terug even op waar het bij biolandbouw om draait: de bodem voeden, natuurlijke vijanden hun werk laten doen en alle andere ingrepen zoveel mogelijk vermijden.

Waar het echt over gaat

Wat mij vooral stoort in het hele discours, is dat de aandacht van de essentie wordt afgeleid. Dat is voor mij: landbouw die focust op gezondheid van mens, dier en milieu kàn onze groeiende wereldbevolking voeden. Dat haalt de stelling van de fyto-industrie - pesticiden zijn nodig, anders gaan we binnenkort honger lijden - onderuit. Laat ons dus focussen op die twee voorwaarden: vleesconsumptie minderen en voedselverspilling vermijden.

Barbara Creemers - campagnecoördinator 2020pesticidevrij