Onze samenleving wordt jaar na jaar meer divers. Dat geldt ook voor de noden en verwachtingen van mensen, en voor hun mogelijkheden. Ook voor kwetsbare groepen kan en wil Velt iets betekenen.* Daarom starten we dit jaar met het project ‘Groene vingers en letters’.

Samen leren

Mensen uit andere landen en culturen komen in België toe en zoeken hun weg in onze samenleving. Op het eerste zicht vallen misschien de verschillen op. Maar wij willen op zoek gaan naar wat we gemeenschappelijk hebben, wat we samen kunnen beleven in de tuin of de keuken. Velt staat voor samen de handen uit de mouwen steken, voor leren van en met elkaar.

Veel anderstaligen vinden het moeilijk om Nederlands te leren. De basis krijgen ze aangeleerd in een klas, maar daarnaast moeten ze natuurlijk nog kunnen oefenen. We geloven dat de samentuinen en samenkeukens een context kunnen zijn waarin Nederlands leren vanzelfsprekend en leuk is. En ongetwijfeld is de uitwisseling over planten, recepten, tuin- en kooktradities voor iedereen interessant.

 

Krista en Tamer tuinieren samen in hun DuoTuin, een buddyproject van buurtcentrum Posthof in Berchem. Tamer is een professor uit Irak. Zijn wiskundige kennis weerspiegelt zich in de moestuinbak: die is met touwtjes opgedeeld in 14 x 4 vakjes, goed voor meer dan 50 verschillende soorten kruiden en groenten. Paksoi en aardbeien zijn gewassen die Tamer nog niet kende.

Aan de slag

Waar ziet Velt kansen? Dit jaar onderzoeken we hoe we in de praktijk samen kunnen leren, koken en tuinieren. We bevragen bestaande initiatieven en experimenteren met materialen en methodieken die zowel de anderstaligen als de Nederlandstalige vrijwilligers kunnen ondersteunen. Daarnaast leggen we contact met partners om hierrond duurzaam samen te werken. We zijn benieuwd welke gemeentes, overheden en organisaties enthousiast zijn om samen met Velt oefenkansen en ontmoetingen mogelijk te maken.

Wie doet mee?

Maak je deel uit van een diverse groep waar verschillende talen en culturen van elkaar leren? Of ken je groepen, tuinen, keukens waar dit gebeurt? Wil je graag mee experimenteren dit najaar of heb je ideeën die je met ons wilt delen? Laat iets weten aan [email protected]


Vraag gratis je Seizoenen: het Velt-magazine

Dit artikel verscheen in Seizoenen, het tweemaandelijks magazine van Velt. In elk nummer ontdek je meer dan 40 pagina’s over ecologisch tuinieren, koken en leven. Met heel wat praktische tips waarmee je gemakkelijk zelf aan de slag gaat.

 


(C) Foto's: Tineke Aertsen